Něco o plemeni CC

Jací jsou lidé, zeptalo se dítě? Dobří a zlí, řekl pes. Jací jsou psi? Dobří a dobří, řekl pes.

Cane corso jsou vynikající obranáři a strážci. Hlídání a ostraha teritoria je pro ně nedílnou součástí obrany člověka. Tak je tomu u všech psů provázejících stáda. Smysly psa (čich, sluch) vykonávajícího fyzicky náročnou funkci bodygarda pracují, i když pes spí. Mozek psa podněty přicházející z okolního prostředí vyhodnocuje jak počítač a v případě nebezpečí „spustí alarm“. Proto se nikdy nestane, že by pastevec „zaspal“.

„Vstoupil jsem do velkého temného průjezdu římského paláce ve stínu starých sloupů…

Tu se ze šera vyřítil pes a obořil se na mě s vyceněnými zuby. Bylo to zvíře střední velikosti, spíš velké, s krátkou srstí… Pes vyl bez přerušení mocným hlasem a s divokou silou, jako by běsnil vzteky a zuřivostí. Znám psy, žil jsem dlouho se svým vlčákem s hlasem jak zvon, ale ještě nikdy jsem se nesetkal se zběsilostí tak divokou ani se štěkotem tak zuřivým…

Pes mi nedovolil udělat krok vpřed, ba postavil se tak, aby mi zabránil v průchodu. Uprostřed schodů leželo něco na zemi… Byl to naznak ležící člověk. Pes mě nechtěl pustit blíž, držel stráž u mrtvého pána.“

Takto popisuje své setkání s fanatickým obráncem italský spisovatel Carlo Levi v knize Hodinky, další své setkání s cane corso popsal v románu Kristus se zastavil v Eboli.

Chceme-li psa dobře vychovat, musíme znát, jaké jsou psychické rysy plemene. Proto si nyní o nich krátce povíme.

Temperament

Cane corso je vysoce inteligentní pes, který dokáže své jednání v různých situacích korigovat, takže není žádný výbušný cholerik. Je vyrovnaný a klidný, ale není flegmatický či apatický, má nízký práh dráždivosti.

Uzná-li, že situace je tak vážná, že jeho zásah je nevyhnutelný, udeří jak blesk z čistého nebe: atak psa je bleskurychlý a tvrdý. Rozvahu a přemýšlivost nelze v žádném případě považovat za lenost: pes vždy tvrdě pracoval, ale nesměl být zbytečně štěkavý, kousavý a rvavý. Při testování temperamentu psů, kdy číslo 1 znamenalo snadno vzrušivý a číslo 5 flegmatický, dostal cane corso známku 3: vyrovnaný, klidný.

Zdravé šťastné štěně je živé, hravé, s kebulkou plnou báječných nápadů, jak co ve svém okolí udělat, předělat – a tak. Vysvětlujte a odměňujte, mazlete se a hrajte si s ním, věnujte mu veškerý svůj čas a třeštiprdlo rychle pochopí, co se smí a co nikoli.

Ostražitost

Cane corso je vysoce ostražitý, schopný bleskurychle reagovat na vnější podněty. Je neustále bdělý, což je dáno i jeho vysoce vyvinutým teritoriálním instinktem. Citlivě se zajímá o to, co se děje s vámi (registruje pocity pána, změny jeho nálad) i kolem vás (registruje přítomnost cizích osob, zachytí signály hrozícího nebezpečí).

Cane corso se nikdy nedá vetřelcem zaskočit: je to on, kdo darebáka překvapí, kdo přijde tiše a nečekaně. Jestliže vetřelec zůstane stát (sedne si, lehne) a rezignuje, pes nezaútočí, pouze varuje. Pes štěkotem přivolává vůdce smečky – pána -, aby o osudu vetřelce rozhodl sám.

Není-li pán doma, pes čeká na jeho návrat. Usoudí-li vetřelec, že čokl je neškodný moula, a rozhodne se vzít roha, v psovi tím ihned vzbudí jeho po staletí precizovaný lovecký instinkt. Abyste viděli, jak to s vetřelcem dopadne, prohlédněte si ilustrace zachycující lov cane corso na kaňoura.

Při testování ostražitosti, kdy známka 1 znamenala minimální bdělost a známka 5 extrémní ostražitost, dostal cane corso známku 5.

Komunikativnost

Cane corso dobrovolně komunikuje pouze se svými lidmi, pes dýchá jen pro svou rodinnou smečku. Toto je filozofie plemene cane corso, kterou žádná převýchova nezmění.

Cane corso je proto tak vynikající hlídač a strážce, že dostal do vínku hlubokou nedůvěru k cizím lidem. Prezident Spolku milovníků cane corso Roberto Tavola v jednom interview uvedl příhodu, která tuto jejich vlastnost názorně dokládá:

Cane corso pana Tavoly byl odmala zvyklý na muže, který ho coby handler předváděl na všech výstavách a často k Tavolům zaskočil na kus řeči. Pes s handlerem ve výstavním kruhu vzorně spolupracoval, rád se s ním pomazlil, kdykoli zašel za páníčkem, radostně ho vítal.

Jednou jel handler kolem Tavolovic domu a vzpomněl si, že by potřeboval ještě cosi projednat. Vystoupil z auta, šel k brance – a tam už stál jeho kamarád cane corso.

„Čau, kámo!“ prostrčil handler ruku brankou a chtěl psa pohladit. Rafho! Díky letům práce s psy nejrůznějších plemen měl handler vycvičený postřeh, a tak stačil rukou ucuknout!

To už tu byl pan Tavola. Jediné, co psovi řekl, bylo: „Přišel náš kamarád!“ Odemkl, mírně otřesený handler nakráčel – a pes kňučel a skákal radostí: „Čau, kámo!“

Proto nelze psovi vyčítat, bude-li brát s rezervou vaše příbuzné, které vidí jen párkrát do roka, bude-li laxně plnit či ignorovat povely vaší tchyně, z níž míváte pupínky, a bude-li obdivovat genialitu pouze vašich dětí. Nakonec, mezi námi, pes má recht, protože ty naše jsou stejně nejkrásnější a nejchytřejší…

Ani výchovou jeho přirozenou nedůvěřivost k cizím lidem neotupíte. Navíc pes přesně vycítí váš vztah k jednotlivým lidem a podle toho se k nim bude i chovat.

Cane corso je na molossa poměrně smířlivý pes, než začne konat, přemýšlí a zvažuje. Vycítí, kdo to s ním myslí dobře a kdo ne, takže nezabíjí veterináře a figuranty.

Cizí lidé s ním mohou v přítomnosti pána manipulovat, ale jen do jisté míry, takže na canisterapii se nehodí. Mezinárodní den žen (MDŽ) je ochoten slavit jen se svou paničkou, Mezinárodní rok dítěte (MRD) jen se svými dětmi. Kdyby tomu bylo jinak, nebyl by cane corso molossem, nýbrž feministkou či předsedou odborů.

Během venčení psa zajímá vše, co se kolem něj děje, zrakem, sluchem a čichem zkoumá okolí. To není pouhá zvědavost, to je instinktivní chování obranáře.

V cizím prostředí cane corso neutrální (neškodné) cizince ignoruje, známé a přátele svých lidí pozdraví.

Při testování, kdy známka 1 znamenala rezervovaný postoj a známka 5 extrémně přátelský postoj, dostal cane corso číslo 4.

Bojovnost

Cane corso chrání své lidi a střeží své teritorium bez ohledu na vlastní bezpečnost či život. Je-li jeho člověk napaden, v cane corso se probudí pastevecký pes: brání do poslední kapky krve, bojuje na život a na smrt, pud sebezáchovy je obrovskou dávkou adrenalinu potlačen. Jediným zájmem psa je ubránit člověka a teritorium, to ostatní je pro něj vedlejší.

Cane corso bojuje se stejným nasazením, s jakým bojuje středoasijec, kavkazan, anatol, šarplanicec a další pastevci s vlky, se stejnou houževnatostí, s jakou bojuje staford či pitbul se psy. Italové dokonce tvrdí, že „cane corso rázně zakročí proti hrozbám, které vzbudily jeho agresivitu, a bojuje s pozitivní gameness, pes vždy dokončí to, co začal.

Při testech bojovnosti, kde známka 1 znamenala vyhýbat se boji a známka 5 vysokou bojovnost, získal cane corso známku 5.

Agresivita

Agresivita je vlastní každému živočišnému druhu, vlastní je i člověku. Bez agresivity by nikdo nepřežil. Pod touto agresivitou si nepředstavujte nějakou psychickou nenormalitu, jakou je vražedné nutkání sériových vrahů porcovat prostitutky!

Do škatulky přirozené agresivity patří nejen pud sebezáchovy, rozmnožovací pud, obranný instinkt, teritoriální instinkt, ale i touha se vzdělávat, touha vyniknout, touha zbohatnout, touha být prezidentem republiky…

Psychicky zdravý cane corso se nikdy nevyznačoval „zlou“ agresivitou, tj. touhou rvát se kde s kým a zabíjet vše živé. Na venkově nikdo nepotřeboval psa, který by znamenal pro domácí lidi i zvířata nebezpečí. Proto byl kulovnicí vyšlechtěn psychicky vyrovnaný pes, který ví, kdy je agresivita na místě a kdy není.

Za agresivitou psů se většinou neskrývá přílišná dominance, nýbrž nejistota a nedostatek odvahy. Jistotu a kuráž cane corso nepostrádá, takže je mu „zlá“ agresivita cizí.

„Reakce psa vždy odpovídá míře ohrožení, u psychicky zdravého psa se za žádných okolností neprojeví extrémní, tj. slepá agresivita,“ tvrdí Roberto Tavola, a zdůrazňuje: „Cane corso není pes člověku nebezpečný. Je to typicky pracovní pes, který vždy pracoval pro člověka a s člověkem. Naším cíle také je, aby tento multifunkční pes ve světě práce i zůstal.“

Italský posuzovatel Danilo Giorgio testoval v roce 1997 cane corso při zkouškách CAL – 1. „Jakmile jsem se změnil v nepřátelského cizince, 36 psů ze čtyřiceti ihned přešlo do bojovného režimu,“ napsal v jednom článku. „Všechny nás nesmírně překvapilo, jak rychle se psi uklidnili, když hrozba z mé strany skončila. Ano, cane corso má své chování vždy pod kontrolou.“

Při testech, kdy známka 1 znamenala plachost, bázlivost a známka 5 znamenala extrémní agresivitu, dostal cane corso známku 3.

Poslušnost

Od ostatních starobylých molossů se cane corso výrazně odlišuje svou poslušností pánovi.

Cane corso „vlastní hlavou“ pochopí, že jeho člověk stojí na vyšším stupni hierarchického žebříčku než on, takže není zapotřebí mu to sáhodlouze vysvětlovat. Skutečnost, že šéfem je páníček (panička), pes trvale respektuje.

Cane corso není psem jednoho pána, silná citová vazba ho váže ke všem členům jeho lidské smečky a nerozlišuje – všechny poslouchá stejně.

Když čtu inzeráty, že „rodinného“ kavkazana mohou venčit i děti, obestírají mne mrákoty.

„Jdeme na procházku a má dvouletá dcerka si vede cane corso na tenoulinkém vodítku, pes dítě poslouchá jak hodinky,“ říká ruská chovatelka.

„Nikdy se nestalo, že by při hře děvčátko porazil, nechtěně škrábl… Pes je nesmírně něžný, ohleduplný – a vždy ví, kam šlape,“ dodává se smíchem.

Cane corso je nejen ohleduplný k dětem, ale ke všem, kdož si ohleduplnost zaslouží, ke stařečkům, padesátikilové panince, ke všem, kdo jsou slabší než on.

Výchova je hračka

Výše uvedené testy povahy nám poskytly psychologický profil plemene. Lze z něj vyvodit, že cane corso je snadno vychovatelný a vycvičitelný pes. Kdo pochopí povahu plemene, dokáže reakce svého psa předvídat, pes ho nemůže svým jednáním překvapit a už vůbec ne zaskočit.

V přátelském prostředí bude pes přátelský, nikoli však vtíravý, v cizím neutrálním prostředí bude klidný a zároveň pozorný, v cizím nepřátelském prostředí bude pozorný, ale zároveň klidný. V případě ohrožení pána pak bleskurychle přejde z klidového režimu do režimu bojového, tj. zaútočí. Práskho!

Majitelé psů-obranářů nesmějí dopustit, aby se dostali do situace, kdy bude pes nucen zasáhnout.

Také dobráka od kosti lze zkazit, zlomit jeho psychiku. Proto nesmíme ke štěněti cane corso přistupovat jako k potenciálnímu zabijákovi, jímž žádný pes coby vysoce domestikované zvíře už stovky let není. Dokonce u mnoha jedinců služebních plemen se musí vynaložit jisté úsilí, aby zaútočili na figuranta „ohrožujícího“ je či psovoda.

Cane corso zaútočí na cizího člověka jen v případě, kdy ohrožuje je (pud sebezáchovy) nebo jejich člověka (instinkt obrany), výcviku na obranu netřeba. S láskou vychovaný pes nikdy nenapadne svého pána a jeho děti. Troufám si tvrdit, že více nežli 80 procent jedinců molossoidních plemen nekousne pána naplno ani v případě, kdy se jím cítí být ohroženi na životě. Na mysli mám pouze psychicky zdravé jedince.

 

Cvičit či necvičit?

Cane corso si lehce vycvičí i ten, kdož psa nikdy nevlastnil. Ruští kynologové zvyklí na kavkazany, středoasijce, černé ruské teriéry a jihorusy cane corso přezdívají „pes diletantů“. Tato přezdívka není hanlivá pro lidi či degradující pro psy, naopak, ruští chovatelé vysoce oceňují pracovní schopnosti cane corso na jedné straně a jeho zvladatelnost a poslušnost na straně druhé.

Majitel cane corso nemusí mít zkušenosti se psy, stačí, když je trpělivý, snaží se pso-vi porozumět a má psa rád. Mnohdy je dokonce lepší, když se cane corso dostane do rukou člověka, který před ním nevlastnil ani německého ovčáka ani pudlíka, alespoň ho nic nenutí povahy a chování plemen vjednomkuse srovnávat.

U cane corso stačí k naprosté poslušnosti zvládnutí základních povelů, jako je: Ke mně!, Sedni!, Lehni! Zůstaň! Cane corso patří ke snadno cvičitelným plemenům, což je vlastnost, která není pasteveckým psům, zejména východní provenience, vlastní. Budete mít tedy možnost pyšnit se nejen krásným, ale i příjemným, protože poslušným hlídačem, strážcem a obranářem.

Základní povely naučíme štěně sami, nejlépe formou hry a pochval. Cane corso je citlivá duše, takže s ním nejvíce uspějete přátelským jednáním a vysvětlováním. Na vykonání povelu je však třeba trvat. Proto po psovi požadujeme jen to, co je schopen s ohledem na své plemeno a věk splnit, jinak bychom psa zbytečně nervovali a sebe blamovali. Postupujeme tedy od nejjednodušších úkonů k těm složitějším, nikdy ale nenutíme psa pracovat násilím. Dril pes nesnáší stejně, jako ostatní molossové.

Tak, jak navštěvování cvičáku se středoasijcem považuji za ztrátu času, tak návštěvu cvičáku s cane corso vřele doporučuji. Cane corso se, na rozdíl od středoasijce, učit chce, práce na cvičáku s milovaným páníčkem ho baví.

Zkušený cvičitel ví, že cane corso vyžaduje jiný přístup nežli německý ovčák, že určité úkony může pes zprvu odmítat, protože je krajně nedůvěřivý, ale že s trochou trpělivosti dosáhne i on vynikajících výsledků.

Snaživé jsou zejména fenky. A jak jsou, děvenky, chytré! Když jedna italská fenečka do tunelu zaboha nechtěla, její páníček namísto přemlouvání tunelem prolezl sám a cestou hojně trousil dobrůtky. Mlsná potvůrka pak šla vyznačeným směrem – a podruhé už tunelem proběhla bez obav.

Cane corso není konfliktní týpek, takže zatímco on se hezky proběhne s psími kamarády, vy si hezky poklábosíte s ostatními pejskaři.

Cane corso má vynikající paměť, co se jednou naučí, nezapomene.

Molossové jsou psychicky i fyzicky „hotovi“ až ve věku tří let, také tuto skutečnost je třeba při výchově a výcviku psa zohlednit.

Dobře vychovaný a vycvičený cane corso je dobrý jak chléb a po celý svůj život je svému člověku užitečný jak sůl.

No řekněte, kdo by takového psa nechtěl?

 

Z knihy: Strážce a ochránce Cane Corso