Standard plemene

ITALSKÝ CORSO PES / Cane Corso, Standard FCI 343

 

Země původu: Itálie

Použítí: Hlídací pes, obranář, policejní a stopař

Historický přehled: Cane Corso je přímým potomkem starých římských molossů. Dříve se vyskytoval na celém území Itálie, v posledních letech se však uchoval především v Apulii a v přilehlých jihoitalských provinciích. Jeho jméno je odvozeno od latinského „cohors“, což znamená ochránce a strážce domu, dvoru a pozemků.

Celkový vzhled: Středně velký pes. Robustní, silný a mohutně stavěný, přesto musí působit elegantně. Jeho jasné linie tvoří jeho plasticky vystupující svaly.

Důležité informace: Formát psa je poněkud obdélníkový. Délka hlavy dosahuje 36% kohoutkové výšky.

Chování & temperament: Ochránce majetku, rodiny a domácích zvířat. V minulosti se používal ke strážení stád a lovu velké zvěře.

Hlava: Velká a typicky molossoidní. Horní podélná linie lebky a tlamy poněkud konvergují.

Mozkovna: Lebka: široká, v jařmových obloucích šířkou odpovídá délce nebo ji poněkud přesahuje. Konvexní přední část lebky se od čela směrem k týlnímu hrbolu výrazně zplošťuje. Viditelná čelní rýha. Stop: vyznačen.

Obličejová část:
Nosní houba: černá a velká se širokými otevřenými nozdrami na stejné úrovni jako nosní hřbet.
Tlama: zřetelně kratší než mozkovna je přibližně 1:2), silná, pravoúhlá, téměř stejně široká jako dlouhá. Přední okraj tlamy je rovný, boční linie tlamy jsou rovnoběžné. Hřbet čenichové partie je z profilu rovný.
Pysky: horní pysk je středně dlouhý, lehce visí a překrývá dolní čelist, takže dolní okraj tlamy je při pohledu z profilu tvořen okrajem pysků.
Čelisti/zuby: čelisti velmi široké, mohutné a zahnuté. Lehký předkus. Klešťový skus je přípustný, ale nedává se mu přednost.
Oči: střední velikosti, oválné, hledí přímo dopředu, poněkud vystupují. Oční víčka dobře přiléhají k oční bulvě. Barva duhovky závisí na barvě srsti, co nejtmavší. Pohled živý, pronikavý a pozorný.
Uši: trojúhelníkové, visící, se širokou základnou vysoko nad jařmovým obloukem. Většinou se kupírují do tvaru rovnostranného trojúhelníku.

Krk: Silný, svalnatý, délkou odpovídá délce hlavy.

Trup: Délka trupu poněkud přesahuje kohoutkovou výšku psa. Robustní a mohutné stavby, není však podsaditý.
Kohoutek: výrazný, posazen výše než záď.
Hřbet: rovný, velmi svalnatý a pevný.
Bedra: krátká a pevná.
Záď: dlouhá a široká, lehce spadající.
Hrudník: ve všech třech směrech dobře vyvinutý, dosahuje až k lokti.
Ocas: nasazen dosti vysoko. U kořene je velmi silný. Ocas se kupíruje u čtvrtého obratle. V akci je nesen vysoko, nikdy však vzpřímený ani zatočený.

Končetiny:
Hrudní: plece dlouhé, šikmo uložené, silně osvalené. Nadloktí silné. Předloktí rovné a velmi silné. Zápěstí a přední nadprstí pružné. Tlapy kočičí.
Pánevní: stehna dlouhá a široká, při pohledu zezadu konvexní. Lýtko silné, není masité. Hlezno přiměřeně úhlené. Nadprstí pánevní končetiny silné a šlachovité. Tlapa poněkud méně kompaktní (oválnější) než u hrudní končetiny.

Chody: Prostorný, plný pohyb, klus vydatný, nejobvyklejším pohybem je klus.

Kůže: Poměrně silná, spíše těsně přiléhající ke tkáni podkoží.

Osrstění:
Srst: krátká, lesklá, velmi hustá se skromnou podsadou.
Barva: černá, olověně šedá, břidlicová, světle šedá, světle plavá, jelení červeň, tmavé odstíny žluté, žíhaná (žíhání na různých odstínech žluté nebo šedé základní barvy). U žlutých psů a žíhaných psů černá nebo šedá maska, jež se omezuje na tlamu a nepřesahuje linie oka. Malá bílá skvrna na hrudi, na špičkách tlap a na hřbetě nosu je přípustná.

Výška a hmotnost:
Kohoutková výška:
psi: 64-68 cm
feny: 60-64 cm
tolerance +/- 2 cm
Hmotnost:
psi: 45-50 kg
feny: 40-45 kg

Horní ani dolní hranice by neměla být překračována!

Vady: Všechny odchylky od výše uvedených bodů se považují za vadu a závažnost takové vady by měla být posuzována v přísném poměru stupně odchylky.

Vážné vady:
– vyslovený paralelismus nebo příliš vyjádřená sbíhavost linií tlamy a mozkovny, sbíhavost bočních linií tlamy
– částečná depigmentace nosní houby
– nůžkový skus, ale také výrazný předkus (více než cca 0,6 cm)
– ocas kroužkující, nesený svisle
– pohyb: neustálý mimochod i v klusu
– velikost: nedostatečná nebo nadměrná

Diskvalifikující vady:
– divergující horní linie hlavy a mozkovny
– celková depigmentace nosní houby
– výrazně konkávní hřbet nosu, konvexní hřbet nosu
– podkus
– částečná nebo oboustranná depigmentace očních víček, oči různých barev, skleněné oko, oboustranné šilhání
– vrozená ztráta ocasu, vrozeně deformovaný ocas (kupírovaný nebo nekupírovaný)
– srst středně dlouhá, nebo zcela krátká, srst tvořící praporce
– všechny barvy neuvedené ve standardu, bílé skvrny mimo povolená místa

Poznámka: Psi musí mít očividně normálně vyvinutá varlata zcela uložená v šourku.